Университети

Bocconi University

Основан: 1902
Местоположение: Милано
Най-близко летище: Милано
Общ брой студенти: 15000
Такси за обучение: около 13000 евро на година
Италия
Английски, Италиански
Бакалавър, Магистър
Business, Management, Economics and Finance
Основан през 1902 година в централната част на Милано, универститетът се разраства и подобрява материалната си база всяка година. Bocconi разполага с богат избор от бакалавърски и магистърски програми в сферите на: икономика, мениджмънт, финанси, политика, право и публична администрация. В университета се обучават на 14000 студенти, като 4000 от тях са чуждестранни. Има изградени партньорски отношения с един от най-добрите Европейски университети - London School of Economics and Political Science (LSE). Парньорството позволява на студентите от определени магистърски програми да получат дипломи от двете учебни заведения. За 2019 г. Bocconi се нарежда на 4-то място в Европа и 16-то място в света в сферата на социалните науки и мениджмънта. Практическата насоченост на университета и международна среда на Милано, предоставят на студентите възможността да стажуват и да се развиват професионално по време на своето обучение. Един от партньорите на университета е Италианският технологичен институт. Предвижда се реализиране на редица проекти в сферата на иновациите и съвременните технологии. Пилотният проект ще даде възможност на студентите да участват в редица стажове и обучения. Завършилите Bocconi University могат да се присъединят към мрежа от близо 100 000 алумни от различни точки на света.
Програми на обучение
Бакалавърски програми:
• International Economics and Management
• International Economics and Finance
• Economic and Social Sciences
• Economics, Management and Computer Science
• Economics and Management for Arts, Culture and Communication
• World Bachelor in Business
• International Politics and Government

Магистърски програми
• International Management
• CEMS MIM Program
• China MIM Program
• Management*
• ESSEC Bocconi Double Degree
• Marketing Management*
• Accounting, Financial Management and Control*
• Finance*
• Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment
• Economics and Management of Government and International Organizations
• Economic and Social Sciences
• Economics and Management of Innovation and Technology
• Data Science and Business Analytics
• Politics and Policy Analysis
• LSE-Bocconi Double Degree
• Sciences Po- Bocconi Double Degree
• Cyber Risk Strategy and Governance
• Law and Business Administration*

*Специалност предлагана и на италиански език.
Изисквания за прием
Бакалавърски програми
• Диплома за средно образование
• Мотивационно есе
• Препоръка
• Онлайн Тест
• IELTS 6.5 или еквивалентен сертификат
• SAT/ACT Тест

Магистърски програми
• Диплома за бакалавърска степен
• IELTS 6.5 или еквивалентен сертификат
• Мотивационно есе
• GMAT/GRE test
• Видео презентация
• CV
Настаняване
Университетът разполага със собствени общежития. Наемът за самостоятелна стая варира от €6,600 до €8,500 на година.