Университети

Latvian Maritime Academy

Местоположение: Рига
Най-близко летище: Рига
Oснован: 1989
Годишни такси за обучение:
Бакалавърски програми: EUR 2700 - ЕUR 3240
Магистърски програми: EUR 2652
Език на обучение: английски

Безплатно кандидатстванe с ЕДЛАНТА - официален представител на Latvian Maritime Academy в България
Латвия
Английски
Бакалавър, Магистър
Business, Management, Economics and Finance, Engineering
Latvian Maritime Academy (LMA)- Академията по Морско дело, Латвия е първата и единствена институция, предлагаща професионална подготовка по морско дело и едновременно с това академично образование с квалификация бакалавър, или магистър. Латвия има над 200 годишен опит в сферата на морското дело, a aкадемията приема първите си възпитаници още през 1989 г. като част от института в Калининград. През 1990 LMA преминава като факултет към Техническия университет в Рига, а от 1993 институцията се превръща в напълно самостоятелно висше учебно заведение, целящо да даде отлична подготовка с баланс между академични знания и практически професионални умения и да отговори на нуждата от високо квалифицирани специалисти в областта на морското. Завършилите LMA намират работа в сфери като навигационни технологии, морско инженерство, пристанищен и шипинг мениджмънт. LMA обучава също офицери за латвийския военноморски флот.
Програми на обучение
Бакалавърски програми (4 год. и 3 месеца)
Navigation
Port and Shipping Management
Marine Engineering
Marine Electrical Automation

Студентите в посочените програми могат да участват в Еразъм+ и да прекарат 1 семестър в друг университет в чужбина. Всички програми включват стаж по време на следването, вкл. и на кораб.

Магистърски програми (1 ½ год. = 3 семестъра)
Maritime transport със специализации:
- Maritime Transport Management Engineering или
- Operation of Maritime Transport
Изисквания за прием
• Диплома за завършено средно или средно-професионално образование – (взимат се под внимание оценките по математика и английски език)
• Диплома за завършен бакалавър за Магистърските програми
• Сертификат по английски – ниво мин. B2
• Формуляр за кандидатстване
• 2 паспортни снимки
• Такса за кандидатстване 200 EUR
• Skype интервю
• Свидетелство за медицинска годност
https://likumi.lv/ta/en/en/id/266784-regulations-regarding-the-medical-fitness-of-seafarers-for-work-on-a-ship не се изисква за специалност- BSc Shipping and Maritime Transport и за магистърските програми

Срокове за кандидатстване:
Есенен прием 2021: от 01.01.2021 до 01.03.2021
Пролетен прием 2022: от 01.07.2021 до 01.09.2021

Резултатите за прием се съобщават в срок от 3-4 седмици, тъй като дипломите трябва да бъдат евалюирани от ENIC/NARIC

Галерия