Университети

TU Graz

Основан: 1811
Местоположение: Грац
Най-близко летище: Грац
Общ брой студенти: 13 000

Административна такса: €20,70 на семестър
*информацията е вярна към 01.11.2021г.
Австрия
Английски, Немски
Бакалавър, Магистър
Техническия университет в Грац е един от петте университета в провинция Щирия в Австрия. Основан е през 1811 година от Архидук Йоан Австрийски и понастоящем се състои от седем факултета.Той е публично висше учебно заведение. Предлага 18 бакалавърски и 33 магистърски програми, от които 16 на английски,включващи цялата сфера на технологиите и естествените науки. Подготовката за докторска степен е организирана в 14 англоезични докторски програми. Университетът има повече от 13 000 студенти,като около 2000 завършват всяка година. Има съвместни учебни програми с другото престижно висше учебно заведение с Грацкия университет „Карл-Франц“.
Изследователските области са групирани в пет „области на експертиза“. В Австрия TU Graz е един от университетите с най-високо финансиране от трети страни. В програмата за компетентен център на COMET на Австрийската агенция за насърчаване на научните изследвания, Технологичният университет в Грац е най-силно представеният университет в Австрия. В класацията на QS World University TU Graz е класиран сред най-добрите 200 университети в света за машинно инженерство.
Програми на обучение на немски и английски език
Бакалавърски програми
• Architektur
• Bauingenieurwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen
• Biomedical Engineering
• Chemie
• Digital Engineering
• Elektrotechnik
• Elektrotechnik-Toningenieur
• Geodäsie
• Geowissenschaften
• Informatik
• Maschinenbau
• Mathematik
• Molekularbiologie
• Software Engineering and Management
• Umweltsystemwissenschaften / Naturwissenschaften-Technologie
• Verfahrenstechnik
• Wirtschaftsingenieurwesen- Maschinenbau
• Lehramt – Unterrichtsfach Darstellende Geometrie
• Lehramt – Unterrichtsfach Informatik

Магистърски програми на немски език
• Architektur
• Bauingenieurwissenschaften – Infrastruktur
• Bauingenieurwissenschaften
– Konstruktiver Ingenieurbau
• Biochemie und Molekulare Biomedizin
• Chemie
• Elektrotechnik
• Elektrotechnik-Toningenieur
• Elektrotechnik- Wirtschaft
• Geodäsie
• Maschinenbau
• Molekulare Mikrobiologie
• Pflanzenwissenschaften
• Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen
• Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau
• Lehramt – Unterrichtsfach Darstellende Geometrie
• Lehramt – Unterrichtsfach Informatik

Магистърски програми на английски език
• Advanced Materials Science
• Biomedical Engineering
• Biorefinery Engineering
• Biotechnology
• Chemical and Pharmaceutical Engineering
• Computational Social Systems
• Computer Science
• Environmental System Sciences / Climate Change and Environmental Technology
• Geosciences
• Geotechnical and Hydraulic Engineering
• Information and Computer Engineering
• Mathematics
• Physics
• Production Science and Management
• Software Engineering and Management
• Technical Chemistry
• Technical Physics
Изисквания за прием
Бакалавърски програми
• Диплома за средно образование
• Тест Даф 4х4 или еквивалентен сертификат ниво С1
• За някои специалности може да има приемен изпит

Магистърски програми
• според специалностите изискванията
са различни
Настаняване
Както в останалите австрийски градове, общежитията в Грац не са част от университета, а се поддържат от частни организации. Една от тях е STUWO, която разполага с общежития в близост до университета. Цената на месечните наеми е около 420-550 евро. Сградите са модерно оборудвани с всичко необходимо, разполагат дори със сауна, музикална стая, помещение за съхраняване на велосипеди и ски, фитнес и градина.
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ЕДЛАНТА СЕ ЗАПЛАЩА КОНСУЛТАНТСКА ТАКСА!
Заяви консултация