Университети

Кандидатстване в държавни университети в Австрия

ЕДЛАНТА предлага платен пакет от консултантски услуги за кандидатстване в държавни университети в Австрия, който включва:

  • информация за висшето образование в Австрия,
  • процедурата и сроковете за кандидатстване
  • Изисквания за сертификат за владеене на немски език
  • Възможности за получаване на стипендии в Австрия
  • Подбор и изготвяне на разширен списък от подходящи университети за избраната специалност
  • Водене на кореспонденция с университетите от името на кандидата
  • Редакция на мотивационното писмо на кандидата (ако е необходимo)
  • Редакция на автобиографията на кандидата (ако е необходимо)
  • Попълване на формулярите за кандидатстване в избраните университети
  • Информация за стъпките след приемане на студента във ВУЗ
Академични програми на немски език в Австрия
• Архитектура
• Астрономия
• Бизнес Администрация
• Биология
• Биомедицина
• Биотехнологии
• Химия
• Електротехника
• География
• История
• Германистика
• Информатика
• Информационен мениджмънт
• Японска филология
• Социология
• Машиностроене
• Математика
• Медицина
• Фармация
• Философия
• Право
• Ветеринарна медицина
• Стоматология
• Икономика на националното стопанство
• Икономическа информатика
Университети в Австрия
• Akademie der bildenden Künste Wien
• Donau-Universität Krems
• Johannes Kepler Universität (JKU) Linz
• Kunstuniversität Graz
• Medizinische Universität Graz
• Medizinische Universität Innsbruck
• Medizinische Universität Wien
• Montanuniversität Leoben
• Technische Universität Graz
• Technische Universität Wien
• Universität für angewandte Kunst Wien
• Universität für Bodenkultur Wien
• Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
• Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
• Universität Graz
• Universität Innsbruck
• Universität Klagenfurt
• Universität Mozarteum Salzburg
• Universität Salzburg
• Universität Wien
• Veterinärmedizinische Universität Wien
• Wirtschaftsuniversität Wien