Блог » Университет на фокус

Психология | Специалност на фокус

Замислял ли си се как работи човешкият ум, какви чувства имат хората около теб или защо се държат по определен начин? Може би винаги си бил един от онези, към които се обръщат за съвет твоите близки и приятели. Ако отговаряш на тези въпроси предимно с ДА, то тогава те съветваме да разгледаш специалността Психология.
Какво е психологията

Изучаването на психологията ти дава по-широк поглед върху човешката природа, като изследваш различни видове поведение, мисли, емоции и, разбира се, отношения. Затова не е изненада, че студентите по психология имат по-добро разбиране за себе си и хората около тях. По принцип животът ти се подобрява, когато се свържеш с вътрешното си Аз. Психологията е дисциплина, която изучава умствените процеси и поведението на хората и животните, като прилага научни методи при лабораторни изследвания. Обхваща също приложението на това знание в различни сфери, включително за решаване на проблеми от ежедневния живот и лечение на психически заболявания.
Какви качества са ти необходими

Освен да притежаваш емпатия, за психологията ще са ти нужни и много други качества и умения, които ще са ти от полза за следването и бъдещата ти реализация:
• способност да наблюдаваш околните
• способност да преценяваш хората и техните качества
• умението да изслушваш и да вдъхваш доверие
• способност да самонаблюдаваш, анализираш и разбираш себе си
• организационни умения
Това е само една малка част от качествата и уменията, които ще са ти необходими, за да се гмурнеш в дълбините на психологията.
Психология и какво още

Всеки психолог в своята практика се придържа към едно от петте основни направления (модели) в психологията:
Биологичният модел се стреми да обясни човешкото поведение и психика с термините на медицината. На него имено се основава и психиатрията.
Психодинамичният модел се основава на класическата психоанализа, която води началото си от трудовете на Зигмунд Фройд. Много от последователите и учениците на Фройд основават собствени школи, но всичките им теории си приличат по разбирането, че психиката на човека се ръководи от процесите на несъзнаваното.
• В ярък контраст с този модел е поведенческият модел (бихейвиоризмът). Според него една личност не преодолява вътрешни несъзнавани конфликти, а научава дадени поведения от стимулите в околната среда. Нашите реакции се определят от това какви поощрения или наказания предвиждаме, че бихме получили на базата на досегашния си опит.
Хуманистичният модел разглежда човека като същество, стремящо се към развитие, което не се ръководи от биологичните си функции, от несъзнаваното, или от околните стимули, а от вътрешен мотив да развие своя потенциал. Хуманистично ориентираните терапевти провокират пациента да осъзнае своята гледна точка, своята субективна представа за себе си и околния свят.
• Според когнитивния модел рефлексията и осъзнаването на субективността не могат сами да доведат до промяна на поведението – поведението е плод на нашите мисли. Когнитивните психолози изследват функциите на възприятията ни и интерпретациите, които правим на базата на възприятията. Те изследват механизмите на вниманието, съсредоточаването, запаметяването, защото именно тези механизми ръководят нашата представа за реалността.

В края на 20-ти век голяма популярност набира когнитивно-поведенческият модел, който съчетава основни положения от предхождащите го две отделни школи със същото име.
И след психологията - накъде

Възможностите за професионална реализация на специалистите-психолози са много и разнообразни. Те могат да работят в медицински заведения, неправителствени организации, държавни и общински структури, в спорта, в бизнес корпорации, в полицията, дори в политиката. Кариерното им развитие може да бъде в сфери като маркетинга, мениджмънта, човешките ресурси и проучванията на пазара и др.
В бакалавърската степен на специалност Психология се изучават по-общи понятия от психологическата наука, докато в степен магистър се очаква да започнеш своята специализация в някое от следните направления:

Клиничната психология дава възможност за работа като психолог в клиничната практика. Тя се занимава с изследвания в сферата на психичното здраве и се опитва да разбере дисфункционалното поведение. Клиничните психолози използват психологични оценки и други методи, за да диагностицират психичните разстройства и прилагат психотерапевтични методи при лечението им.
Консултативната психология се фокусира върху потенциала за развитие на сравнително здрави индивиди с не толкова сериозни проблеми. Консултативният психолог диагностицира, оценява и лекува трудности в приспособяването. Фокусът на работа е върху засилване на ресурсите за справяне, а не върху преодоляване на разстройства или дефицити.
Социалната психология изучава човешките взаимодействия: комуникация, сътрудничество, конкуренция, лидерство, отношенията между индивида и групата и начина, по който те взаимно си влияят. Социалните психолози могат да работят както в академичен контекст, така и да бъдат полезни за бизнеса като участват в изготвянето на програми за управление на персонала.
Организационната психология е насочена към практическо приложение на психологичното знание в работна и организационна среда. Организационните психолози правят изследвания на уменията и качествата на служителите, участват в процеса на техния подбор и професионално развитие, изготвят анализи и програми за обучение, провеждат тренинги, консултират фирми.
Юридическата (криминалната) психология се занимава с изследване на престъпното поведение, неговите мотиви, закономерности и възможности за превенция. Специалистите в тази област се занимават с провеждане на психологически изследвания и издирване на престъпници, даване на съдебно-психологически експертизи. Те участват в различни програми за превенция на престъпността и провеждат психологически изследвания на кандидати за работа в специализираните държавни органи.

Съществуват още: детско-юношеска психология; училищна психология; спортна психология и др.

Много студенти ползват бакалавърската си степен по психология като „трамплин” към друга магистратура, където да приложат натрупаните вече знания. Подходящи специалности за такъв тип надграждане са комуникациите - връзки с обществеността, журналистика, медийни науки, реклама, както и различни икономически дисциплини, свързани с търговия и продажби.
Каквото и направление в психологията да избереш, важно е да знаеш, че това е професия, която изисква учене през целия живот – участия в извънуниверситетски обучения в терапевтични направления, следдипломни квалификационни програми, семинари, курсове и т.н.
Какви умения развива психологията

Освен способността да разбираш човешкия ум, психологията ще ти предложи набор от нови умения, които ще са ти от полза за бъдещата реализация. Ето и няколко примера:
• писмена и вербална комуникация, включително писане на доклади и тяхното презентиране
• работа с данни и статистика
• критично мислене
• презентационни умения
• аналитични умения
• способност да работиш в екип

Познанията за човешкото поведение и мотивация, способността за критичен анализ на даден проблем, създаването на аргумент и генериране на нови идеи също ще са ти полезни след завършването. Важното е, че ще придобиеш умения, които ще са ще можеш да използваш и за бъдещата ти кариера и ще ти помогнат за по-бърза реализация в избраната от теб сфера.
Какво споделят експертите - Един ден в професията (ЕДП)

Изборът на бъдещ професионален път е сериозна задача. Ние вярваме, че той трябва да е базиран на информираност и осъзнатост за личностния профил на човека, както и на ясна визия за бъдещо развитие с възможност за надграждане. И именно заради това създадохме през 2018 година проекта “Един ден в професията” - връзката между бизнеса и професионалистите в различни области с техните бъдещи колеги - учениците в горен курс на средното си образование.
При срещата с психолога Биляна Вутова от Център “Калей” в София учениците имаха възможност да се запознаят с някои от особеностите при избора на специалност по психология и по-конкретно с етапите, през които преминава професионалната подготовка на консултативния психолог, с това колко е важна практиката и постоянното надграждане на знания и умения.

Още за проекта на ЕДЛАНТА може да научиш тук.
В кои страни и университети може да се следва психология

Международните университети предлагат голямо разнообразие от учебни програми в областта на психологията. По време на следването можеш да избираш модули и направления, които после да ти помогнат за реализация в различни сфери. Едно от най-големите им предимства е възможността за стаж и придобиване на допълнителни квалификации по време на обучението.
Искаш да научиш повече за възможността да учиш психология в международен университет? Консултантите на ЕДЛАНТА с готовност ще ти разкажат за програмите по психология в Европа и ще те запознаят с процеса на кандидатстването.
Ние от ЕДЛАНТА можем да ти помогнем да кандидатстваш за бакалавърска и магистърска степен в сферата на психологията в университети в Австрия, България, Великобритания, Германия, Холандия и Италия. Не забравяй, че кандидатстването с наша помощ може да е напълно безплатно!

Заяви своята безплатна консултация сега!
Форма за контакт

Ето и някои от университетите, които препоръчваме за психология в Европа:

Австрия
• Webster University Vienna (English Programme)
• Universität Innsbruck
• Universität Salzburg
• Universität Wien
България (международниуниверситети)
• American University of Bulgaria
Великобритания
• Bangor University
• University of Birmingham
• University of Bradford
• Cardiff University
• East Anglia University
• University of Essex
• University of Leicester
• Nottingham Trent University
• University of Portsmouth
• University of Reading
• Roehampton University
• Royal Holloway University
• University of Sheffield
• University of Southampton
• University of Surrey
Германия
• Universität Bamberg
• Universität Düsseldorf
• Universität Heidelberg
• LMU München
• Universität Mannheim
• Universität Marburg
• Universität Tübingen
• Universität Ulm
Италия
• Universita Cattolica del Sacro Cuore
Нидерландия
• University of Twente
• Tilburg University
• Radboud University

Добави нов коментар