Срещни се с представители на университети и български студенти, които учат или са завършили в чужбина.

Потърси съдействие и от консултантите на ЕДЛАНТА, за да избереш най-подходящото oбразование за успешна кариера!