Посети пролетното издание на изложение „Образование за успешна кариера 2023“

Срещни се с представители на престижни университети от Европа и Япония, както и с консултантите на ЕДЛАНТА, и посети тематичните презентации.
Направи информиран избор за най-подходящото oбразование за твоята успешна кариера!
По време на изложението се провеждат серия от интерактивни работилници и семинари по теми от сферата на бизнеса - #BusinessYourFuture.