Университети

Freie Universität Berlin

Основан: 1948 г.
Местоположение: Берлин
Най-близко летище: Berlin Schönefeld Airport, Berlin Tegel Airport

Общ брой студенти: 33 500
Чуждестранни студенти: 13% от бакалаврите и 29% от магистрите

Годишни такси за обучение:
• административни такси : €312.89 на семестър за учебната 2023/2024 г.
Германия
Английски, Немски
Бакалавър, Магистър
Консултантите на ЕДЛАНТА могат да ти съдействат за успешен прием във Freie Universität Berlin

Берлинският свободен университет е основан през 1948 г. след като Humboldt Universität zu Berlin остава в източната част на града. Водени от желанието да развиват своята научна и изследователска дейност далеч от съветското политическо влияние, студенти и изследователи от Хумболтовия университет основават Freie Universität Berlin, в чиято емблема още могат да бъдат прочетени думите: истина, справедливост, свобода (лат. Veritas, Iustitia, Libertas).
Днес, 75 години по-късно, университетът продължава да следва принципа си за свобода в академичната дейност и се нарежда на челните места в редица европейски и световни класации. Сред тях можем да споменем класацията на Times Higher Education (THE), според която за периода 2023-2024 FU Berlin е сред 10-те най-добри висши учебни заведения в Германия. В световен мащаб същата класация го поставя на 91-во място.
Програми на обучение на немски и английски език*
Бакалавърски програми на немски език
• Bildungs- und Erziehungswissenschaft
• Biochemie
• Bioinformatik
• Biologie
• Informatik
• Italienstudien
• Japanstudien/Ostasienwissenschaften
• Judaistik
• Physik
• Politikwissenschaft
• Psychologie
• Volkswirtschaftslehre
• Betriebswirtschaftslehre
• Publizistik und Kommunikationswissenschaft

Бакалавърски програми на английски език
• Nordamerikastudien

Магистърски програми на немски език
• Chinastudien
• Deutsch als Fremdsprache: Kulturvermittlung
• Informatik
• Integrierte Chinastudien
• Klassische Archäologie
• Klassische Philologie
• Koreastudien/Ostasienwissenschaften

Магистърски програми на английски език
• International Health
• Iranian Studies
• Mathematik
• Medizinische Neurowissenschaften
• Molecular Medicine
• Polymer Science

*Списъкът с програми е непълен. Актуална информация за конкретна специалност можете да получите от консултантите на ЕДЛАНТА.
Изисквания за прием
Бакалавърски програми
• Диплома за средно образование
• Сертификат по немски език за ниво С1
• CV

Магистърски програми
• Диплома за бакалавърска степен
• Сертификат по немски език за ниво С1
• Сертификат по английски език за ниво С1
• Мотивационно писмо
• CV
• Препоръки
• Стаж

Административна такса*
€312.89 на семестър
*информацията е вярна към 01.09.2023 г.
Настаняване
Студентските общежития в Берлин не са съсредоточени на едно място, а се намират в различни части на града. Управляват се от Studentenwerk Berlin, а наемът варира в зависимост от условията, обзавеждането и броя на наемателите. Средно около €300 - €550 биха били достатъчни, за да покриете месечните си разходи за наем и битови сметки.
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ЕДЛАНТА СЕ ЗАПЛАЩА КОНСУЛТАНТСКА ТАКСА!
Заяви консултация