Университети

Freie Universität Berlin

Основан: 1948 г.

Местоположение: Берлин

Най-близко летище: Berlin Schönefeld Airport, Berlin Tegel Airport

Общ брой студенти: 33 000

Чуждестранни студенти: 4290

Годишни такси за обучение:
• административни такси
Германия
Немски
Бакалавър, Магистър
Консултантите на ЕДЛАНТА могат да ти съдействат за успешен прием във Freie Universität Berlin

Freie Universität Berlin е основн през 1948 г. от професори и студенти, несъгласни със съветския режим, наложен в Хумболтовия университет. Изграждането на свободен университет намира широка подкрепа в международната общност, включително и финансиране. Принципите на свобода и интернационална насоченост са заложени дълбоко в университетската идеология.

През 60-те години Freie Universität Berlin e сред най-активните средища на студентските протести в Германия – движение, което разпалва искрата на демокрацията. След обединяването на Берлин университетът увеличава значително изследователските си дейности и предприема сериозни реформи в управлението си.
През 2007 г. Freie Universität Berlin е избран в Exzellenzinitiative и е спонсорирана от федералното правителство. Университетът е един от деветте, които са отличени през годините и в трите линии на финансиране, което затвърждава позицията му в международната университетска мрежа. През 2012 г. отново е избран и към момента е един от 11-те университета, отличени в инициативата за качество в Германия. Към момент във FU Berlin се предлагат над 150 специалности.