Университети

Technische Universität Berlin

Основан: 1879 г.

Местоположение: Берлин
Най-близко летище: Berlin Schönefeld Airport, Berlin Tegel Airport

Общ брой студенти: 33 577
Чуждестранни студенти: 8040

Годишни такси за обучение:
• административни такси: €113.09 за семестър за учебната 2023/2024 г.
Германия
Английски, Немски
Бакалавър, Магистър
Technische Universität Berlin (TU Berlin) е един от най-големите и престижни технически университети в Германия и е изключително популярен в цяла Европа и света. Той е основан през 1879 година и днес в него се обучават около 30 000 студенти под ръководството на 7500 висококвалифицирани преподаватели и академичен персонал. Това висше учебно заведение е известно и с това, че в него учат най-много студенти от чужбина от всички германски университети (над 20 на сто или съответно близо 5600 негови възпитаници са чужденци, дошли от всички краища на света).
Берлинският технически университет предлага отлични бакалавърски, магистърски и разнообразни други видове специализации, курсове и програми в различни области на академичното знание като: хуманитаристика, математика, естествени науки, инженерство, компютърни технологии, транспортни системи, архитектура, околна среда, науки за земята, икономика, мениджмънт и много други.
Девизът на Technische Universität Berlin е „Ние имаме идеи за бъдещето”.
Програми на немски и английски език*
Бакалавърски програми на немски език
• Architektur
• Bauingenieurwesen
• Biotechnologie
• Elektrotechnik
• Ernahrungs/Lebensmittelwissenschaft
• Fahrzeugtechnik
• Geotechnologie
• Informatik
• Informationstechnik
• Landschaftsarchitektur
• Lebensmitteltechnologie
• Maschinenbau
• Medieninformatik
• Mathematik
• Physik
• Technische Informatik
• Technischer Umweltschutz
• Technomathematik
• Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftsmathemtik

Магистърски програми на немски език
• Architektur
• Bauingenieurwesen
• Biomedizinische Technik
• Biotechnologie
• Chemie
• Elektrotechnik
• Fahrzeugtechnik
• Geotechnologie
• Industrial Economics
• Luft-und Raumfahrttechnik
• Maschinenbau
• Mathematik
• Physik
• Technischer Umweltschutz

Магистърски програми на английски език
• Architecture
• Business Engineering Energy
• Civil Systems Engineering
• Computational Neurosciences
• Computer Science
• Energy Engineering
• Energy Management
• Global Production Engineering
• Space Engineering
• Urban Design
• Urban Development
• Water Engineering

*Списъкът с програми е непълен. Актуална информация за конкретна специалност можете да получите от консултантите на ЕДЛАНТА.
Изисквания за прием
Бакалавърски програми
• Диплома за средно образование
• Сертификат по немски език за ниво С1
• CV

Магистърски програми
• Диплома за бакалавърска степен
• Сертификат по немски език за ниво С1
• Сертификат по английски език за ниво С1
• Мотивационно писмо
• CV
• Препоръки
• Стаж

Административна такса*
€113.09 за семестър

*Информацията е вярна към 01.09.2023 г.
Настаняване
За настаняването отговаря Studentenwerk Berlin, който разполага с общежития в различни части на града. Студентите могат да избират между самостоятелен
апартамент и самостоятелна стая. Наемите за единичните стаи са около
€350 на месец, а за апартаментите могат да достигнат €450. На първокурсници не се предлага стая в държавните общежития, изчакването за стая е минимум 3 семестъра, но има добре развите мрежа от частни общежития
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ЕДЛАНТА СЕ ЗАПЛАЩА КОНСУЛТАНТСКА ТАКСА!
Заяви консултация