Университети

UNIVERSITÄT LEIPZIG

Основан: 1409
Местоположение: Лайпциг
Най-близко летище: Лайпциг
Общ брой студенти: 30 500
Чуждестранни студенти: 4 500

Административни такси: 243,50 EUR на семестър
Германия
Английски, Немски
Бакалавър, Магистър
Business, Management, Economics and Finance, Law, Politics and International Relations, Media and Journalism, Medicine, Dentistry, Health Science and Sport, Natural Science and Mathematics, Social Sciences and Psychology
Universität Leipzig (Leipzig University) е създаден през 1409 година и се нарежда в списъка на най-старите висши учебни заведения в световен мащаб (втори е по този признак в Германия). Централният корпус на висшето учебно заведение се намира в град Лайпциг, федерална провинция Саксония. Към настоящия момент в Лайпцигския университет се обучават повече от 28 000 студенти от целия свят, за чиито образователни нужди се грижат около 3000 души висококвалифициран преподавателски и административен състав. Universität Leipzig предлага модерни и отлични по качество бакалавърски и магистърски програми на своите студентите в области на академичното знание от типа на: право, мениджмънт, икономика, инженерство, изкуства, история, теология, ориенталистика, педагогика, филология, философия, обществени науки, медицина, спортни науки, компютърни науки, математика, био науки, фармация, психология, физика, науки за земята, химия, минералогия, ветеринарна медицина и много други.
Сред най-известните випускници на Лайпцигския университет са имена от ранга на: Вагнер, Гьоте, Ницше, Тихо Брахе и дори настоящият канцлер на Германия – Ангела Меркел. С дейността на висшето учебно заведение са свързани и научните постижения на цели девет лауреати на Нобелова награда.
Програми на обучение на немски и английски език*
Бакалавърски програми на немски език

• Amerikastudien (American Studies)
• Anglistik
• Biochemie Biologie
• Chemie
• Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
• Digital Humanities
• Geographie
• Germanistik
• Geschichte
• Japanologie
• Kommunikations- und Medienwissenschaft
• Kulturwissenschaften
• Kunstgeschichte
• Kunstpädagogik
• Meteorologie
• Musikwissenschaft
• Philosophie
• Politikwissenschaft
• Sinologie
• Soziologie
• Sportmanagement
• Translation
• Wirtschaftsinformatik (Business Information Systems)
• Wirtschaftspädagogik (Business Education and Management Training)
• Wirtschaftswissenschaften (Economics and Management Science)

Бакалавърски програми на английски език
• Amerikastudien
• Anglistik
• International Physics Studies

Магистърски програми на немски език

• Amerikastudien (American Studies)
• Anglistik
• Betriebswirtschaftslehre
• Biochemie
• Bioinformatik
• Biologie
• Chemie
• Geowissenschaften: Umweltdynamik und Georisiken
• Germanistik
• Informatik
• Japanologie
• Journalistik
• Kommunikations- und Medienwissenschaft
• Kulturwissenschaften
• Kunstgeschichte
• Kunstpädagogik
• Linguistik (Linguistics)
• Meteorologie
• Mobile Marketing
• Physik
• Politikwissenschaft
• Psychologie
• Romanische Studien
• Sinologie
• Slawistik
• Soziologie
• Sportmanagement
• Volkswirtschaftslehre (Economics)
• Wirtschaftsinformatik (Business Information Systems)
• Wirtschaftspädagogik (Business Education and Management Training)
• Wirtschaftswissenschaften (Sciences Économiques)

Магистърски програми на английски език
• Chinese Studies
• Global Business Studies
• Global Studies
• Chemistry and Biotechnology
• International Energy Economics and Business administration
• Mathematical Physics
• Meteorology
• Economics

,Staatsexamen

• Rechtswissenschaft
• Medizin
• Pharmazie
• Zahnmedizin
• Lehramt

*Списъкът с програми е непълен. Актуална информация за конкретна специалност можете
да получите от консултантите на ЕДЛАНТА.
Изисквания за прием:
Бакалавърски програми
• Диплома за средно образование
• Сертификат по немски език за ниво С1
• CV

Магистърски програми:
• Диплома за бакалавърска степен
• Сертификат по немски език за ниво С1
• Сертификат по английски език за ниво С1
• Мотивационно писмо
• CV

Административна такса:
243,50 евро за учебната 2021/2022 г.
Настаняване
За настаняването отговаря Studentenwerk Leipzig, който разполага с общежития в различни части на града. Студентите могат да избират между самостоятелен апартамент и самостоятелна стая. Наемите на единичните стаи са около 200 евро на месец, а на апартаментите могат да достигнат 400 евро. Регистрация за прием се прави след получен прием в университета.
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ЕДЛАНТА СЕ ЗАПЛАЩА КОНСУЛТАНТСКА ТАКСА!
Заяви консултация